Ringvaade

2013 Ringvaade nr: 1

PEATOIMETAJA VEERG

LEMMIKLOOM
Atoopilise dermatiidi ravi - Liisi Kulasalu
Kuulmekanali täielik eemaldamine koos trummipõiendi külgmise avamisega - Marju Suviste, Rainer Hõim

PRODUKTIIVLOOM
Kõrge viljakusega emiste poegimise korraldamine on oluline nii põrsaste ellujäämise ja elujõulisuse kui ka emiste fertiilsuse seisukohast - Stefan Kothe, DVM

TEOORIA JA PRAKTIKA
Abortide sagedasemad põhjused ja diagnoosimine veistel - Kerli Raaperi, Piret Kalmus
Lindude lihaseoslasttest (Sarcocystis spp) - Toivo Järvis

TOIT
Toorpiima ohutusest põhjalikumalt - Kadrin Meremäe, Mati Roasto, Piret Kalmus, Arvo Viltrop, Toomas Kramarenko

VARIA
Loomaarst muigab (6) - Madis Aidnik
Erika Mägi - 70
Nikolai Koslov - 85