Ringvaade

2014 Ringvaade nr: 2

PEATOIMETEJA VEERG

LEMMIKLOOM
Kasvajate käsitlemine veterinaarias: Lümfoom - Õnne-Marju Russak, Kaie Bogdanova, Paul F. Mõtsküla

PRODUKTIIVLOOM
Sigade aafrika katku levik ning raskused selle ennetamisel ja tõrjel Ida-Euroopas aastatel 2007-2014 - Imbi Nurmoja, Maarja Kristian
Sigade aafrika katku kolded Eestia.
Mükotoksiinide riski hindamise olulisus piimakarja söötades - Pedro Caramona

TOIT
Euroopa veterinaarse toiduohutuse õppejõudude kohtumine Edinburghis Sotimaal - Mati Roasto
Teaduslik kollokvium "HASSP - The Road Ahead" Soomes Majvikis - Katrin Laikoja

LUGEJA KÜSIB

VARIA
Uus väitekiri kaitstud Esta Nahkur
Kaks kuud eksternina Lyoni Veterinaarkooli hobukliinikus - Karin Adamson
Loomade parasitaarhaiguste uurimise ajaloost - Toivo Järvis

Viitamine ELRi artiklites