Ringvaade

2010 Ringvaade nr: 2

LEMMIKLOOM
Tuhkur lemmiklooma ja patsiendina - Triin Abel
Küülikute müksomatoosi probleemist - Jaagup Alaots

PRODUKTIIVLOOM
Udara nakkuskaitse võimalustest I
Udara immuunsusest mastiidi vastu - Andrews, A.H., Blowey, R.W., Boyd, H., Eddy, R.G.
Udara nakkuskaitse võimalustest II 
Pindu katvast mikroobide biolademest ja selle tähtsusest udarapõletike tekkes maletsejalistel - Antoni Prenafeta
Märkmeid praktikast: kaudaalse õõnesveeni tromboos ehk metastaatiline või emboolne pneumoonia - Triin Rilanto

TOIDUHÜGIEEN
Tootmisruumise sanatasioon teoreetilised ja praktilised aspektid - Priit Dreimann, Marko Breivel, Mato Roasto

VETERINAARIA JA INIMENE
Veterinaarparasitoloogia seosed inimese tervisega - Toivo Järvis

ÜHINGU TEGEMISED
Eesti Loomaarstide Ühingu 2010. aasta üldkoosoleku protokoll
Mida teha Õhhetusjuhtumi korral - Katrin Alekand

PERSONALIA
Artur Hunt 75
Jaagup Alaots 70
Professor Mihkel Jalakas 70
Enn Ernits 65

IN MEMORIAM
Ene-Tiiu Mangusson

VARIA
Veterinaarpraksise ajaloost Eestis - ELR vanadest numbritest Alar Onoper