Ringvaade

1996 Ringvaade nr: 2

VETERINAARAMETIS
Uusi ravimeid veterinaarravimite registris
Veterinaarprofülaktiliste menetluste teostamine 1996. aastalTEOORIA JA PRAKTIKA
Jäsemehaigustest mõnedes veisekarjades - Kaljo Reidla, Vladimir Andrianov, Irina Nikulnikova
Võrreldavat maksa ehitusest - Enn Ernits
Mõnda hobuste haigustest ja nende ravist - Hans Kavak
Kannaliigese artroos veistel - Kaljo Reidla
Kolibakterioosidest - Ausleete Juhkam
Krüptosporidioos on zooantroponoos, mille kompleksne uurimine on Eestis vajalik - Arvid Kaarma, Heli TalvikVÄLISKIRJANDUSEST
Koerte väliskõrva põletik - Karin M. BealeVARIA
Kuidas on tekkinud sõnad meedik, arst ja tohter? - Enn ErnitsUUSI RAAMATUID
Koduloomade anatoomia uuest õpikust Venemaal
Huvipakkuv teos Tartu Veterinaariakooli kasvandikestPERSONALIA
Doctor medicinae veterinariae Enn Ernits
Vassili Ridala - 90
IN MEMORIAM 
Erich Hanko MEELELAHUTAJA
Koera palve - Ants Linnutaja
Ei suutnud aidata ma sind... - Ants LinnutajaKONVERENTSID JA KURSUSED