Uudised

ELK uued auliikmed

Erakorralisel koosolekul valiti uued auliikmed, kelle panus organisatsiooni ja eriala arengusse on olnud märkimisväärne pikema perioodi jooksul. Nende toel on organisatsioon läbi teinud olulisi muutusi, kujundanud ja säilitanud traditsioone.

Uuteks auliikmeteks nimetati erakorralise koosoleku otsusega järgmised inimesed:  

  • Priit Koppel - loomaarst, pikaaegne ühingu president ja ELK liige ning panustanud ELÜ presidendina perioodil 2006-2021 organisatsiooni tegevustesse ja veterinaaria arengusse. 

  • Paul Fridtjof Mõtsküla  - loomaarst ja ELK liige ning panustanud Eesti Väikeloomaarstide Seltsi (EVS) presidendina perioodil 2002–2006 organisatsiooni tegevustesse ja veterinaaria arengusse. Euroopa veterinaariaalase organisatsiooni European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) Eesti esindaja.

  • Jaan Luht - loomaarst, juhatuse liige aastatel 2002-2024. Jaan on algatanud Veterinaarmeditsiini Konverentsi raames jagatava kalendri fotode konkursi. 

  • Ain Erkmaa - loomaarst, juhatuse liige 2006-2021. Ain on 1996-2016 kehtinud Loomaarsti Eetikakoodeksi üks autoritest.