Uudised

Eesti Loomaarstide Ühing jätkab Eesti Loomaarstide Kojana

10. veebruaril Tartus kogunenud Eesti Loomaarstide Ühingu erakorraline üldkogu kiitis heaks põhikirja muudatused. Lisaks nimemuutusele muudetakse erialaühingu juhtimisstruktuuri laiapõhjalisemaks. Juba 9. märtsil Tartus toimuval korralisel üldkogul saavad loomaarstid kandideerida Koja nõukogusse, mille suurus on põhikirja kohaselt kuni 21 liiget. Koja uus president valitakse nõukogu liikmete hulgast.

Mullu ühinesid Eesti loomaarstide esindusorganisatsioonid.
Ühise organisatsiooni jaoks oli vajadus juba ammu, ütleb loomaarst Priit Koppel, kes ELÜ juhatuses on olnud 22 aastat, neist 15 aastat tegutsenud ELÜ presidendina. “Meid, loomaarste, on liiga vähe selleks, et kahte organisatsiooni üleval pidada. Nüüd, peale ühinemist, oleme paremad partnerid riigile, saame üheskoos kujundada kaalukaid otsuseid ja meie hääl kõlab kaugemale.”
Tartus toimunud 10.02.24 üldkoosolekul otsustasid loomaarstid muuta organisatsiooni nime Eesti Loomaarstide Kojaks ning vastu võtta uuendatud põhikiri. Uus nimi ja põhikirjalised muutused aitavad paremini väljendada organisatsiooni eesmärke ja tegevusi ning tagavad jätkusuutliku toimimise.
ELÜ president Madis Leivits sõnab, et “Kuigi tegemist ei ole juriidilises mõistes kojaga, on veterinaaria eriala, kus valdkonna pädevus ja areng on ennekõike ja ainult loomaarstkonna käes. Seega on loogiline, et me liigume suunaga iseregulatsiooni poole, mis tagab kvaliteetse ja ajakohase veterinaaria ühiskonnale.” Leivits jätkab “Veterinaaria ei ole ainult loomade ravimine, vaid on oluline sammas toiduohutuse ja julgeoleku tagamisel ning seeläbi ka inimtervise ja heaolu igapäevaseks toimimiseks hädavajalik.”
Eesti Loomaarstide Koja eesmärkideks on Eesti loomaarstide ühendamine, liikmete huvide kaitsmine, veterinaarvaldkonna ja loomaarsti-eetika väärtustamine ning veterinaaria eriala edendamine.