Uudised

Üldkoosolek 2019

Lugupeetud kolleeg,
 

On saabumas  ELÜ üldkoosoleku toimumise aeg. 

Teie osalemine koosolekul ei ole ainult põhikirjaline kohustust vaid ka reaalne võimalus kaasa rääkida erialaorganisatsiooni töös. Kui ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis hääletuses osalemiseks on võimalik anda koosolekust osavõtvale liikmele volitus.
Volitus PEAB olema paberkujul allkirjastatud või meili teel digiallkirjastatud.  

Koosolek toimub 09.märtsil 2019 Tartus, algusega 10.00, EMÜ VLI auditooriumis A201.

 

Päevakord 

10.00 Koosoleku algus

1. Päevakorra kinnitamine

2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

3. ELÜ 2018 aasta tegevusaruanded

4. ELÜ 2018/2019 aasta eelarve

5. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne

6. Konverents Veterinaarmeditsiin 2018  ja Veterinaarmeditsiin 2019

7. Põhikirja muudatused

8. 2019 tegevusplaanid

9. Kohapeal algatatud küsimused
 

Koosoleku lõpp orienteeruvalt kell 13.00

 

Ootame Teie osavõttu.

Priit Koppel

ELÜ president