Uudised

Euroopa Loomaarstide Föderatsiooni (FVE) järjekorras teine uuring loomaarsti elukutse hetkeseisust Euroopas

Head kolleegid,

Euroopa Veterinaararstide Föderatsiooni (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) on käivitanud MSD Animal Health EURAM toetusel järjekorras teise uuringu nimetusega ‘VetSurvey’, mis käsitleb loomaarsti elukutset Euroopas.

Uuringu eesmärk on põhjalikult hinnata loomaarsti elukutse mitmeid aspekte, nagu näiteks demograafiline, tööturu- ja finantsnäitajate statistika, mis aitaks meil mõista elukutse hetkeolukorda ning leida meetmeid meie tuleviku arengute kujundamisel.

Sellepärast kutsume teid kõiki osalema uuringus, millest on kasu mitte üksnes Teile kui täna töötavale loomaarstile vaid ka tulevastele loomaarstide põlvkondadele. Eelmises uuringus osales üle 13 tuhande veterinaari 24st FVE liikmesriigist üle Euroopa ning käesoleva küsitlusega on plaan see arv ületada, et andmeid veelgi täpsustada. Vastuste põhjalik analüüs pakub meile kindlasti huvitavaid võrdlusi ja võimaldab ka Eesti loomaarstkonna hetkeseisu positsioneerida võrdluses teiste riikidega.

Küsimustik on tõlgitud erinevatesse keeltesse ja täidetav internetis. Uuringu küsimustikule vastamiseks kulub vaid 10–15 minutit. Kui olete vahepeal hõivatud muude ülesannetega, võite vastamist hiljem jätkata sealt, kus see pooleli jäi.  Kogu teavet käsitletakse konfidentsiaalsena ning kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel.

Kutsun kõiki kolleege, nii ühinguliselt organiseerunuid kui ka mitte organiseerunuid, praktiseerivaid ja eriala teistes valdkondades töötavaid loomaarste, akadeemilisi kolleege ja teadlasi, ülesse vastama uuringu küsimustele aadressil:

https://ww2.online-encuesta.com/respondent/esnst/9cc62038-df3b-4117-bbf4-dbcf7d4cb66c

Kui Teil on uuringu kohta küsimusi, palun võtke ühendust: toomas.tiirats@emu.ee.

Täname Teid koostöö eest.

Priit Koppel

ELÜ president