Uudised

Uus ELÜ juhatus ja revisjonikomisjon

ELÜ üldkoosolek 10. märst 2018.a.

 

Koosoleku juhataja Priit Koppel ja koosoleku protokollija Jaan Luht.

Koosoleku algus 10.00 ja koosoleku lõpp 13.10.

 

Uus ELÜ juhatus:

Priit Koppel
Toomas Tiirats
Tiit Siiboja
Ain Erkmaa
Jaan Luht 

Uus revisjonikomisjon:

Kristi Praakle
Tarmo Niine
Kärt Mäe 

 

Koosoleku päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine

2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

3. ELÜ 2017 aasta tegevusaruanded

4. ELÜ 2017/2018 aasta eelarve

5. Aukohtu aruanne

6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne

7. Konverents Veterinaarmeditsiin 2017  ja Veterinaarmeditsiin 2018

8. Eetikanõukogu liikmete kinnitamine

9. Juhatuse valimine

10. Revisjonikomisjoni valimine

11. Põhikirja muudatused

12. 2018 tegevusplaanid

13. Kohapeal algatatud küsimused