Uudised

Üldkoosolek 2018

Lugupeetud kolleeg,

Kevad käes ja  käes ka  ELÜ üldkoosoleku toimumise aeg.
Teie osalemine koosolekul ei ole ainult põhikirjaline kohustust vaid ka reaalne võimalus kaasa rääkida erialaorganisatsiooni töös. Kui ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis hääletuses osalemiseks on võimalik anda koosolekust osavõtvale liikmele volitus. Volitus PEAB olema paberkujul allkirjastatud või meili teel digiallkirjastatud.  

Koosolek toimub 10.märtsil 2018 Tartus, algusega 10.00, EMÜ VLI auditooriumis A201.

 

Päevakord 

 

10.00 Koosoleku algus

1. Päevakorra kinnitamine

2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

3. ELÜ 2017 aasta tegevusaruanded

4. ELÜ 2017/2018 aasta eelarve

5. Aukohtu aruanne

6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne

7. Konverents Veterinaarmeditsiin 2017  ja Veterinaarmeditsiin 2018

8. Eetikanõukogu liikmete kinnitamine

9. Juhatuse valimine

10. Revisjonikomisjoni valimine

11. Põhikirja muudatused

12. 2018 tegevusplaanid

13. Kohapeal algatatud küsimused
 

Koosoleku lõpp orienteeruvalt kell 14.00

 

Ootame Teie osavõttu.

 

Priit Koppel

ELÜ president