Uudised

Üldkoosolek 2017

Lugupeetud kolleeg,

Kevad käes ja  käes ka  ELÜ üldkoosoleku toimumise aeg.

Teie osalemine koosolekul ei ole ainult põhikirjaline kohustust vaid ka reaalne võimalus kaasa rääkida erialaorganisatsiooni töös. Kui ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis hääletuses osalemiseks on võimalik anda koosolekust osavõtvale liikmele volitus. Volitus PEAB olema paberkujul allkirjastatud või meili teel digiallkirjastatud. 

Koosolek toimub 11.märtsil 2017 Tartus, algusega 10.00

 

Päevakord

 

10.00               Koosoleku algus

1. Päevakorra kinnitamine

2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

3. ELÜ 2016 aasta tegevusaruanded

4. ELÜ 2016/2017 aasta eelarve

5. Aukohtu aruanne

6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne

7. Konverents Veterinaarmeditsiin 2016  ja Veterinaarmeditsiin 2017

8. Eetikanõukogu loomise ettepanek  ja põhikirja muudatused

9. ELÜ 2017 aasta tegevusplaanid

10. Kohapeal algatatud küsimused

 

Koosoleku lõpp orienteeruvalt kell 14.00

Ootame Teie osavõttu.

 

Priit Koppel

ELÜ president