Uudised

Mesindusalane täienduskoolitus veterinaararstidele ja -ametnikele

 

Koolituskava koostas: M.Riis. Õppekava on kinnitatud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktori käskkirjaga nr.1-4/82 15.juulist 2016

Mesindusalane täienduskoolitus veterinaararstidele ja -ametnikele

Koolituse läbiviija: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Koolituse nimetus: Mesindusalane täienduskoolitus veterinaararstidele ja -ametnikele

Planeeritav periood: 2017 I poolaasta

 

Koolituse toimumise koht:

Olustvere Teenindus- Teoreetiline õppus: ja Maamajanduskool, Viljandimaa

Koolituse kogumaht tundides 24 tundi

Koolituspäevade arv: 3

Õppegrupi suurus: 25 õppijat

Koolituspäevade pikkus: 8 tundi

Teoreetiline ja praktiline õppus on integreeritud kõikidesse õppepäevadesse

Õppekava lühiandmed

Õppekava koostamise alus:

• Mesinik, tase 5 kutsestandard

• Kehtiv seadusandlus

Õppekava eesmärk (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse)

Anda veterinaararstidele põhjalik ülevaade enamlevinud mesilaste haigustest, nende

profülaktikast ja ravist

 

1. Õppepäev: Geneetika, tootmismesila, taimekaitse Tunnid Lektor

1. Tootmismesila mesiniku kogemused ja tegelikud                2       Jaanus Tull

võimalused haiguste ennetamisel, avastamisel ja

tõrjumisel.

2. Keemilise mürgitamise mõju mesilasperele (kiire pere

hukkumine, nõrgestamise pikaajaline mõju.

3. Mesilaste geneetika ja selle seos haiguste ilmnemisel ja

ennetamisel

 

Risto Raimets

Reet Karise

Jaanus Järva

1.õppepäev 2.õppepäev 3.õppepäev

10.03.17 05.05.17 06.05.17

 

 

 

2.Õppepäev: Mesilaste talvekobar, talvitumisperioodi

üleelamine või hukkumine

Tunnid Lektor

1. Mesilaste talvekobar. Mesilaspere käitumine ja haigusi      2    Marje Riis

soodustavad tegurid talvekobaras.

2. Mesilaste talvitumiseks ettevalmistamine. Sügisene           6 Hagbard Räis

varroatoosi ravi.

3. Talvituma minevate perede analüüs peale

täiendussöötmist.

4. Hukkunud perede analüüs ja põhjuste kindlakstegemine.

Päeva kokkuvõte: Talvitumisel hukkumise ennetamise

võimalused.

 

3.Õppepäev: Kevad-suvised haigused ja nendega toimetulek Tunnid Lektor

1. Enamlevinud nakkushaigused suvel.             Hagbard Räis

Ameerika haudmemädanik, euroopa haudmemädanik.

Ameerika haudmemädaniku ravi/tõrje võtted.

Päeva kokkuvõte: üleriigilised tõhusad meetmed

haudmemädanikuga toimetulekuks.

2. Enamlevinud nakkushaigused, mis ilmnevad kevadel.    Aimar Lauge

Tunnused, profülaktika ja ravi

Nosematoos. Amöbiaas. Lubihaue. Akarapidoos.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks.

Kokkuvõtte koostamine: Vet.arstide poolt üleriigilise abi rakendamise võimalused

mesinikele mesilashaiguste ennetamisel ja ravimisel.