Uudised

Loomaarstid Riigikogus

ELK Nõukogu president Valdeko Paavel, EMÜ rektor Ülle Jaakma ja EPKK esimees Ants Noot osalesid eile, 11. aprillil Riigikogu istungil ettekannetega. Nad juhtisid tähelepanu veterinaarhariduse alarahastamisele ning valdkonnaga seotud murekohtadele ning riskidele.

ELK uued auliikmed

Erakorralisel koosolekul valiti uued auliikmed, kelle panus organisatsiooni ja eriala arengusse on olnud märkimisväärne pikema perioodi jooksul. Nende toel on organisatsioon läbi teinud olulisi muutusi, kujundanud ja säilitanud traditsioone.

Eesti Loomaarstide Ühing jätkab Eesti Loomaarstide Kojana

10. veebruaril Tartus kogunenud Eesti Loomaarstide Ühingu erakorraline üldkogu kiitis heaks põhikirja muudatused. Lisaks nimemuutusele muudetakse erialaühingu juhtimisstruktuuri laiapõhjalisemaks. Juba 9. märtsil Tartus toimuval korralisel üldkogul saavad loomaarstid kandideerida Koja nõukogusse, mille suurus on põhikirja kohaselt kuni 21 liiget. Koja uus president valitakse nõukogu liikmete hulgast.

Eesti loomaarstide infokiri oktoober 2023

Loomaarstide infokiri nr 3
19. oktoobril 2023 tehti äriregistris EVS ja ELÜ ühinemist puudutav registrikanne. See tähendab, et Eesti loomaarstide ainsaks esindusorganisatsiooniks on Eesti Loomaarstide Ühing, mille presidendiks on Madis Leivits ja teisteks juhatuse liikmeteks on Priit Koppel, Kristiina Kuik-Tõnissoo, Kaisa Velström ja Jaan Luht.

Loomaarstide suvepäevad 2022

Käesoleva aasta loomaarstide suvepäevad toimuvad!

Suvepäevade toimumise kuupäevad on 29. juuli kuni 31. juuli 2022.a.

Kuupäevad palume juba täna märkida oma kalendrisse!

ELÜ TALVETALGUD

Üritusele on kutsutud kõik loomaarstid, nii ELÜ liikmed kui ka mitteliikmetest loomaarstid!

Konverents Veterinaarmeditsiin 2022

Head kolleegid!

2022. aastal saame 20. ja 21. oktoobril (kuupäevad muudetud) uuesti värskete teadmiste ammutamiseks kokku. 
Konverentsi toimumiskohaks on planeeritud V-Spa Tartus.

Kohtume juba oktoobri lõpus 20. ja 21. kuupäeval!

Lugupidamisega,

Madis Leivits DVM
ELÜ president

Julija Abram DVM
EVS  president

 

 

Aasta loomaarst 2021

Aasta Loomaarst 2021 on Valdeko Paavel

Valdeko on praktiseeriv loomaarst, veterinaaria kõneisik, tööandja ja aktiivne ühiskonna liige kes panustab nii eriala siseselt kui väljaspool. 

Elutöö auhind 2021

Loomaarsti Elutöö Preemia 2021 laureaat Ülle Eltermaa

Võib vist julgelt öelda, et Ülle töö tulemust on maitsenud iga Eestlane.

Loomaarstide suvepäevad

Head kolleegid.

Käesoleva aasta loomaarstide suvepäevad toimuvad!

Suvepäevade toimumise kuupäevad on 30. juuli kuni 01. august. 2021.a.

Kuupäevad palume juba märkida oma kalendrisse!

Koht, kuhu suvepäevalisi oodatakse pole hetkel veel otsustatud, kuid kindlalt saab öelda, et tuleb sõita Kagu-Eestisse.

Kohe, kui korraldajad omavad strateegilist informatsiooni, avaldame selle listides, kodulehel, FBs ja grupis Vetist Sõbrad!

https://www.peramaa.eu/et/ 

Kohtumiseni 30.07.- 01.08 2021.a. Kagu-Eestis!

 

Hobumaailma hoiab ärevil uudis järjekordsest hobuste herpesviiruse puhangust.

Hispaanias toimuval Valencia Tour’il diagnoositi herpesviirus EHV-1, on teatatud kuuest hukkunud hobustest, võistlused on katkestatud ja veel sealviibivad hobused karantiini jäetud. Mitmed hobused on jõudnud siiski sõita Valenciast koju Belgiasse, Prantsusmaale, Saksamaale. Nendes maades on loomaarstide poolt diagnoositud herpesejuhud, mis on alguse saanud sealtsamast Valencia Tour’ilt.

FEI on keelanud ratsavõistluste toimumise 10 riigis vähemalt kuni 28.03.21. Lisaks saab lugeda : www.inside.fei.org

Aasta loomaarst 2020

Aasta loomaarst 2020 on Olga Sjatkovskaja. Veterinaaria edendamise eest nii Eestis kui väljaspool Kassisõbraliku kliiniku tiitli saamise eest - antud kliinikut kassid soovitavad!

Infopäevad tegevusloaga veterinaararstidele

Veterinaar- ja Toiduamet soovib kohtuda kõigi tegevusloaga veterinaararstidega järgmistel kuupäevadel:

22.september – Pärnu Maavalitsuse saalis Akadeemia 2, Pärnu

24.september – Rakvere Keskuse ruumides, C. T. von Neffi 2, Piira 46607 Lääne-Virumaa

29.september – Eesti Maaülikooli ruumides (või Märjal, kui sobiv ruum EMÜs on õppetööga hõivatud, selgub järgmise teisipäeva õhtuks)

16.oktoober – Veterinaar- ja Toiduameti saalis (Väike-Paala 3, Tallinn)

Informatsioon loomaomanikele

Seoses praegu kiirelt leviva viirushaiguse tõttu tekkinud olukorraga, palume kõigil loomaomanikel käituda vastutustundlikult ning järgida järgnevaid soovitusi:

 

Loomaarstide suvepäevad 2020

Eesti Loomaarstide Ühing ja Eesti Väikeloomaarstide Selts kutsuvad kõiki, kes tunnevad, et on loomaarstindusega otseselt seotud, Kihnu saarele Metsamaa pärimustallu, suvepäevadele.

"Kultuursõd luõmaarstid Kihnus"

 

ELÜ üldkoosolek

Koosolek toimub 14.märtsil 2020 Tartus, algusega 14.00, EMÜ VLI auditooriumis A201. Enne seda toimub EVS koosolek 10.00-13.00.

Teie osalemine koosolekul ei ole ainult põhikirjaline kohustust vaid ka reaalne võimalus kaasa rääkida erialaorganisatsiooni töös.

Sinu register vajab Sind!

Veterinaarpraksisega tegelemiseks Eesti Vabariigis on nõutav veterinaararsti kutsetegevuse luba, mille andmed kantakse riiklikusse veterinaararstide registrisse.