ELÜ Fotokonkurss 2023

FOTOKONKURSI EESKIRJAD


1. Osavõtuõigus

Võistlusel „Parim veterinaarne pilt 2023” võivad osaleda kõik loomaarstid ja „Parim varia pilt 2023” võivad osaleda kõik loomaarstid ja loomakliinikute töötajad ning nende pereliikmed (naine, mees, lapsed, ämm, äi, õde, vend, elukaaslane jms), v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

 

2. Konkursi ajakava

Võistlustööde saatmise tähtaeg on 17. september 2023 kuni 23:59.

 

3. Konkursi kategooriad

Konkurss toimub kahes kategoorias.

  • Esimene kategooria (1) – „Parim veterinaarne pilt 2023
    Võistlevad fotod, mis kujutavad loomaarsti igapäevast tööd kliinikus, maastikul ja mujal. Oodatud on pildid huvitavatest erialastest juhtumistest jms
  • Teine kategooria (2) – „Parim varia pilt 2023
    Võistlevad fotod kõigest mis on igapäevaelus või puhkusel huvipakkuv (loodus, loomad, putukad, taimed, inimene jms.)
     

4. Võistlustööde arv

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 5 fotot kummassegi kategooriasse.

 

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine

Fotosid oodatakse konkursile eelistatult digitaalselt sellel lehel oleva vasakpoolse menüütulba abil vastavalt kategooriale neid üles laadides jpg failidena. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus võib olla kuni 10 000 pikslit. Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: kategooria_autori_nimi_pildi_nimi.laiend (näiteks 1_Jaan_Kass_on_koerust_tais.jpg; 1_Priit_Metssiga_naudib_loojangut.tif).
Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti, tühikuid või kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes tühikute asemel).
Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni. Konkursile ei või saata fotomontaaze. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

 

6. Auhinnad

Võistluse auhinnafondi hetkel veel ei avaldata. Igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht.

 

7. Zürii ja hindamiskriteeriumid

Züriisse võivad kuuluda fotograafid, loomaarstid ja loodusetundjad. Hinnatakse fotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu väärtust, haruldust ja erakordsust. Zürii eeldab, et pildistamisel on kinni peetud headest tavadest.

 

8. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja 2024. aasta seinakalendris (12+1 pilti). Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada kokkuleppel autoriga ka veterinaariat edendavatel eesmärkidel.

 

9. Korraldajate vastutus

Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil.

 

10. Autori vastutus

Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.