Ringvaade

2000 Ringvaade nr: 5

ESIMENE VEERG
Eesti Veterinaaria arenguprobleemidest - E. Aaver

TEOORIA JA PRAKTIKA
Hobuste babesioos - T.Järvis
Liigi bioloogilisest barjäärist - J. Alaots, A. Viltrop
Veterinaarbioloogia: 2. Embrügeneesi determineerivad faktorid - Ü. Pavel, E. Reintam, A. Karus
Ultrastruktuuri muutustest neerukehakestes - M. Aunapuu, T. Suuroja, E. Sepp, Ü. Pechter, M. Ots RAVIMID JA MEETODID
Ravimitealastest õigusaktidest - B. Äasmäe
Võimalusest Escherichia coli antikehade indutseerimisest lehmade piimasinimeste passivse immuniseerimise eesmärgil - J. Simovart, I. Vainomäe ORTOPEEDIA VEERG
Diskospondüliit - Discospondylitis - M.Lasn EESTI LOOMAARSTIDE ÜHINGUS
Päevakorral veterinaarretsptid
Konverents-näitus "Veterinaarmeditsiin 2000"
Diskussiooniõhtu konverentsil KROONIKA
EUREM XII
Põhjamaade veterinaaroftalmoloogia konverents Skienis
Veterinaarmeditsiini ajaloo kongressil Brnos
Nädal aega Uppsalas probleemõppega tutvumas
Kiievi veterinaarmeditsiini teaduskond 80 LOOMAARSTI TEADUSKONNAS
Loomaarstiteaduse doktorinõukogu uus põhimäärus - T. Järvis LOOMAKAITSE
Mis on "Üleüldineloomaheaolu deklaratsioon"
Loomade heaolu deklaratsioon
Loomakaitse millenniumi vahetusel - E. Reintam PERSONALIA
Veterinaarmeditsiini doktor Tiiu Saar nakkushaiguste instituudi juhatajaks
Ivan Katic EPMÜ audoktoriks
Julius Tehver 100