Ringvaade

1990 Ringvaade nr: 3

ORIGINAALKIRJUTISED JA ÜLEVAATED
Vasikate väljalangemise põhjuste uurimine ja analüüs meie vabariigi mõnedes kolhoosides ja sovhoosides aastatel 1987-1990 - N. Kozlov, E. Lepp, H. Jaanson
Nitraatudest loomasöödas - V. Piht
Veiste kehatemperatuuride rütmid - V. Poikalainen
Piimast isoleeritud koagulaaspositiivsete S. aureus´e fagotüüpidest - K. Peterson, H.-M. Kraak, E. Klaassen
Kanesteni kasutamise kogemus mikrosporoosihaige kassi ravimisel - J. Alaots
Noorpullikasvandused Eestis - V. Vilson
Mesilaste arenematus ja väärarendid - N. Raudsepp
Varroa jacobsoni - T. SuurojaUUED PREPARAADID JA MEETODID
Uus luteolüütiline preparaat - M. Aidnik
Seleeni püsipreparaat - J. Parre
Laserid - E. Päraste
Laserid meditsiinis - E. Pärnaste
Laserid veterinaarias - E. PärnasteVÄLISKIRJANDUSEST
Cuching-sündroom koeral - T. Toomet
Vasikate kõhulahtisuse ravi efektiivsusestIg preparaadiga. Kõhulahtisusevastase vaktsiini Nobivac K99 profülaktiline efektiivsus - A. Juhkam
Ühest ravimite toimemehanismist - J. Alaots
Antibiootikumid, linnukasvatustoodang ja inimese tervis - J. Alaots
Probiootikumide päritolu ja efektiivsus -J. Alaots 
Lammasteltpärit Chlamydia psittaci oht rasedatele naistele - J. Alaots 
Avidiini kasutamise võimalused - J. AlaotsKAJAD JA VASTUKAJAD
Velskriks jääda või arstiks saada? - T. Toomet
Kirju "Eesti Loomaarstliku Ringvaate" toimetusele - J. ParreOLI JA ON
Veterinaaria erialanõukogus - J. Alaots
Jaapanlaste tunnustus eesti vutikasvatajatele - J. Alaots
Kui sigade katk eestimaale tuli - H. Mikk
Mõnda vanemast eestikeelsest veterinaarkirjandusest - J. Parre
Lehekülgi episotoloogia ajaloost IV - E. Ernits
Dr. Helmut Riisipere fotokogust
Veterinaariateaduskonna lõpetajad 1990.a.
Sõjasuvi 1944 Karjala-KannaselEESTI LOOMAARSTIDE ÜHINGUS
ELÜ juhatuses - I. Barkala
Sõprussidemed Soome kolleegidega - U. Martin
Välismaiste loomaarstide ühingute embleeme - J. ParrePERSONALIA
Voldemar Tilga - 75 - K. Tähnas
Veterinaardoktor Ilmar Müürsepp - V. VilsonIN MEMORIAM
Theodor KõivastikMEELELAHUTAJA
Loomaarstist lenduriks VI, VIIVÕÕRKEELSED SISUKOKKUVÕTTED