Ringvaade

1990 Ringvaade nr: 1

ORIGINAALKIRJUTISED
Veterinaarlaboratooriumid looma ja inimese tervise kaitsel - H. Peil
Keskkonna saastumine ja veiste ensootiline leukoos - H. Aart, J. Alaots, J. Simovart, I. Veldre, H. Rooma, P. Bogovski
Hübridoomid ja monokloonsed antikehad - J. Alaots
Peiteoslased ehk krüptosporiidid . J. ParreUUED PREPARAADID JA MEETODID
Ihtüool ja estosteriil günekoloogiliste preparaatide koostises - M. Aidnik, K. Peterson, E. Peterson
Agrobiokeskuse Coli-vaktsiin - V. PartsVÄLISKIRJANDUSEST
Söödast tingitud kaasasündinud väärarendid vaskial - C.S. Ribble, E.D. Janzen ja J.P. Prolux "Canadian Veterinary Journal", 1989, nr. 4
Kasvavate sigade E-vitamiini tarve - M. Jensen, J. Hakkarainen jt. "Journal of Animal Science", 1988, kd. 66, nr. 12
Rotaviirus Taani seafarmides ja selle patogeensus - B. Svensmark, K. Nielsen jt. "Acta Veterinaria Scandinavica", 1989, nr. 1
Hobuste viirusliku arteriidi aktuaalsus - L. Haas ja O.R. Kaaden "Der praktische Tierarzt", 1989, nr. 5
Kuidas olla kursis välismaise veterinaarperioodikaga? - J. ParreKAJAD JA VASTUKAJAD
Uus koduloomade helmintooside tõrje juhend - J. ParreOLI JA ON
Lehekülgi episotoloogia ajaloost I loomataudidest vanaaja riikides - E. Ernits
Mõnda vabariigiaegsest Tartu Ülikooli Loomaarstiteaduskonna elust - J. Tehver
Richard "Rinderherzi" kliinikus - H. Aart
Loomakaitse taas Eestimaal ausse - H. Aart
Piimandusalane rahvusvaheline seminar Tartus - H. Raid
Lindude haiguste profülaktika sümpoosium Tartus - J. Parre
Balti Parasitoloogide XI teaduskonverents Tallinnas - J. Parre
Ülevaade konverentsist "Noorteaduritelt põllumajandusele" - I. BarkalaEESTI LOOMAARSTIDE ÜHINGUS
ELÜ juhatuse koosolek - I. Barkala
ELÜ Saaremaa osakonna üritustest 1989. aastal - L. Tegova
ELÜ Viljandi osakonnas 1989. aastal - R. Jõgila
Külas Soome sõpradel - E. Aaver
Välis-Eesti loomaarstidest ja nende ühistegevusest - J. ParrePERSONALIA
Karl Saral 110 (05.02.1880 - 13.07.1942)
Enn Raide 80
Jüri Schotter 80
Oskar Plaan 80
Astrid Õun 60
Hanno Kübar 60
Heino Jõgisaar 60
Kaarel Kadarik 60
Heldur Klaassen 60
Mihkel Jalakas 50
Dotsent Jaagup Alaots 50
Mati Tiisler 50IM MEMORIAM
Otto TammMEELELAHUTAJA
Loomaarstist lenduriks - J. HerriotVõõrkeelsed sisukokkuvõtted