Liikmelisus

ELK liikmeks võivad olla:

  • kõik veterinaararsti diplomit omavad Eest Vabariigi kodanikud või Eesti Vabariigis kehtivat veteriaararsti kutsetegevuse luba omavad isikud
  • erandjuhul nõukogu otsusega teistel erialadel kõrghariduse diplomit omavad Eesti Vabariigi kodanikud, kes soovivad kaasa aidata Koja tegevustele

Liikmeks vastuvõtmine toimub isiku allkirjastatud avalduse alusel Koja Nõukogu koosolekul avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. 

Selleks laadi alla ankeet ja avaldus (.DOC fail) ning saada täidetud ja allkirjastatud avaldus e-meilile: info@vet.ee.

ELK aastane liikmemaks on 80€.