●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

Uued lemmikloomapassid 

 

Alates 01.jaanuarist 2015.a hakkavad lemmikloomapassile kehtima uued nõuded. Viimased puudutavad passide kujundust ja turvalisust.

Uued nõuded on kehtestatud EU komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 577/2013, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta.

Tähtsamad muudatused puudutavad III ja IV jaotist. III jaotises tuleb nõutav teave katta turvakilega. Juhul kui mõnel passi lehel esitatakse teave kleepsu kujul, mis ei ole eemaldamisel isehävinev, siis kaetakse see kleeps läbipaistva turvakilega. IV jaotis puudutab passi väljastaja infot. Passis on ka juhised passi täitmise kohta.

Lemmikloomapass on ametlik dokument ja viimasest tulenevalt palume Teid vastutustundlikult suhtuda passi täitmisse. Kõige rohkem kannatavad Teie hooletuse pärast kliendid ja nende lemmikud.

Hetkel on juba uued passid valmis ja nii kui saavad läbi vanad vormid alustame uute passide müümist.Passid on pakitud 20 kaupa pakki, igal pakil on kaasas vastav arv kilesid. Et oleks tagatud passide jälgitavus ja ka kilede õige arv, siis minimaalne passide arv, mida saab hulgimüüjate käest osta on 20. 

ELÜ juhatus