●PõM juhendid●Eesti veterinaarravimite register●Loomaarstid●Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts●Asutused Eestis●Rahvusvahelised organisatsioonid●Suurloomalingid●Väikeloomalingid●Tarkvara

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=VetRavimid.Otsing

Leht võimaldab alltoodud andmete alusel leida ravimeid, millel on Eestis või Euroopa Liidus kehtiv müügiluba. Päringut saab teha ükskõik millise allpool toodud välja järgi, samuti piisab kui otsinguvälja kirjutada vaid osa sõnast. Päringu tulemusena kuvatakse ravimpreparaadi põhiandmed ning viited ravimiomaduste kokkuvõttele (SPC) ja pakendi infolehele (PIL). Tsentraalse müügiloaga ravimite puhul on kõige korrektsem ja uuem info Euroopa Komisjoni kodulehe vastavas registris, mistõttu nende ravimite puhul on Ravimiregistri PIL ja SPC lingid suunatud sinna.