● EU passide täitmine● Volitatud loomaarsti transpordi tasust● ELÜ liikmeks saamine

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019
ELÜ-lt küsiti:
Kas järgnev paragrahv lubab volitatud loomaarstil võtta loomaomanikult RLTP (nt vereproovi võtmine) tööde teostamise raames transpordi tasu või peame me katma transpordi kulud sellest 0.96€, mis on ettenähtud vereproovivõtmise eest? Maakondade Veterinaarkeskuste juhatajad mõistavad asju erinevalt.
 

§ 4. Volitatud veterinaararsti volituse raames teenuse osutamiseks isikliku sõiduvahendi kasutamise tasustamise kord ja tasu määr

Sellise riigieelarvest finantseeritava veterinaarteenuse osutamiseks, mille eest ei ole „Riigilõivuseadusega” ette nähtud riigilõivu või „Veterinaarkorralduse seadusega” ette nähtud veterinaarjärelevalve tasu maksmist, tagab volitatud veterinaararstile vajaliku transpordi järelevalveobjekti valdaja. Kui volitatud veterinaararst kasutab nimetatud veterinaarteenuse osutamiseks isiklikku sõiduvahendit, on tal õigus nõuda järelevalveobjekti valdajalt tasu. Tasu määr auto kasutuskulu iga läbisõidu kilomeetri kohta on 0,39 eurot, millele lisandub käibemaks.

 

ELÜ vastab:

VetKSi paragrahvi 351 lõike 2 kohaselt ei maksta järelevalvetasu esmatootmisega tegelevas ettevõttes veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest (välja arvatud loomades ja loomsetes saadustes saasteainete sisalduse määramisega seotud toimingud).
Seega SAAB volitatud loomaarst viidatud § alusel isikliku sõiduvahendi kasutamise eest loomaomanikult transpordi eest tasu nõuda 0.39€ (millele lisandub käibemaks) iga läbisõidu kilomeetri kohta
.